FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बर्दगोरिया गाउँपालिकाको रोजगार रणनीति २०८०

स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि यस बर्दगोरिया गाउँपालिकामा के कस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने एवम् कसरी स्थानीय तहको रोजगारी (स्वरोजगारी सहित) अभिबृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि सरोकारवालाको धारणा / सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको लागि यो प्रश्नावली तयार गरिएको छ ।

Pages