FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७९ ७९/८० 04/05/2023 - 15:13 PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन^ २०७९.pdf
बर्दगोरिया गाउँपालिकाको १५ शैयाको आधारभुत अस्पताल संचालन तथा व्ययवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/23/2023 - 15:38 PDF icon अस्पताल कार्यविधि फाइनल.pdf
बर्दगोरिया गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७९ ७९/८० 02/23/2023 - 15:36 PDF icon स्वास्थ्य सेवा नियमावली
बर्दगोरिया गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७९ ७९/८० 02/23/2023 - 15:34 PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन फाइनल.pdf
बर्दगोरिया सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 09/21/2022 - 12:15 PDF icon बर्दगोरिया सहकारी ऐन २०७४.pdf
बर्दगोरिया गा.पा. विपद व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/21/2022 - 11:06 PDF icon १३. बर्दगोरिया गा.पा. विपद व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/21/2022 - 11:05 PDF icon १०. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/21/2022 - 10:45 PDF icon ८. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
बर्दगोरिया गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/21/2022 - 10:43 PDF icon ७. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन २०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 17:21 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन २०७४.pdf

Pages