FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 17:06 PDF icon गाउँ कार्यपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि२०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 16:41 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यबिधि,२०७४.pdf
बर्दगोरिया गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४) ७८-७९ 07/11/2022 - 16:37 PDF icon गाउँपालिका निर्णय र आदेश कार्यबिधि.pdf
आर्थिक ऐन २०७८/७९ ७८-७९ 09/21/2021 - 11:47 PDF icon आर्थिक ऐन२०७८.pdf
आ व २०७८ ०७९ आठौं गाउँ सभा निति तथा कार्यक्रम ७८-७९ 08/01/2021 - 17:07 PDF icon निति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७८/७९
वर्दगोरीया गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७७ ७७/७८ 04/22/2021 - 13:03 PDF icon वर्दगोरीया गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७७.pdf
प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/24/2019 - 08:17 PDF icon rojgar_ain.pdf
गाउँपालिका निति,कार्यक्रम तथा योजनाहरु २०७५।७६ ७५/७६ 09/24/2018 - 13:11 PDF icon गाउँपालिका निति,कार्यक्रम तथा योजनाहरु २०७५।७६.pdf
बर्दगोरिया गाउँपालिका अार्थिक एेन २०७५ ७५/७६ 09/11/2018 - 14:44 PDF icon बर्दगोरिया आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages