FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/21/2022 - 10:45 PDF icon ८. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
बर्दगोरिया गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/21/2022 - 10:43 PDF icon ७. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन २०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 17:21 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली२०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 17:08 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली२०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 17:06 PDF icon गाउँ कार्यपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि२०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 16:41 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यबिधि,२०७४.pdf
बर्दगोरिया गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४) ७८-७९ 07/11/2022 - 16:37 PDF icon गाउँपालिका निर्णय र आदेश कार्यबिधि.pdf
आर्थिक ऐन २०७८/७९ ७८-७९ 09/21/2021 - 11:47 PDF icon आर्थिक ऐन२०७८.pdf
आ व २०७८ ०७९ आठौं गाउँ सभा निति तथा कार्यक्रम ७८-७९ 08/01/2021 - 17:07 PDF icon निति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७८/७९
वर्दगोरीया गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७७ ७७/७८ 04/22/2021 - 13:03 PDF icon वर्दगोरीया गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७७.pdf

Pages